Biuro Ochrony Skorpion Security zapewnia profesjonalne usługi w zakresie:

  • systemy antynapadowe

Każdy system alarmowy i system monitoringu wizyjnego możne być dodatkowo wyposażony w piloty antynapadowe. Osoba, która czuje się zagrożona poprzez wciśnięcie przycisku antynapadowego, umiejscowionego na pilocie, przesyła do Centrum Monitoringu sygnał napadowy – skutkuje to natychmiastowym wysłaniem Patrolu Interwencyjnego w miejsce wystąpienia zagrożenia. Każdy sygnał Antynapadowy jest przez nasze Centrum Monitoringu traktowany priorytetowo!
Systemy  antynapadowe można stosować praktycznie wszędzie: w domach, biurach, fotos05sklepach, zakładach produkcyjnych etc.

Zalety Systemów Antynapadowych to:
- natychmiastowa reakcja Patroli Interwencyjnych
- prostota działania
- świadomość nadejścia pomocy w przypadku zagrożenia